LAMM Glosari | Forex Optimum
 
 

LAMM Glosari

 • “Pelabur” bermaksud Pelanggan Syarikat yang telah mendaftarkan akaun dagangan sebagai Akaun Pelabur di bawah Perkhidmatan LAMM untuk dapat menyalin urus niaga dagangan dari Akaun Pedagang masing-masing kepada Akaun Pelaburnya.
 • “Pedagang” bermaksud Pelanggan Syarikat yang telah mendaftarkan akaun dagangan sebagai Akaun Pedagang di bawah Perkhidmatan LAMM. Pedagang tidak pernah terlibat dalam pengurusan dana Pelabur, tetapi hanya beroperasi semata-mata sebagai penyedia isyarat perdagangan yang disalin ke Akaun Pelabur yang dikaitkan dengan Pedagang ini.
 • “Penyedia Isyarat Dagangan” bermaksud akaun dagangan yang mana urus niaga dagangan direplikasi (disalin) ke akaun perdagangan lain yang disambungkan ke akaun perdagangan ini melalui Perkhidmatan LAMM.
 • “Akaun Pedagang Bukan Awam” bermaksud Akaun Pedagang yang tidak disenaraikan di laman web Syarikat.
 • “Akaun Pedagang Awam” bermaksud Akaun Pedagang, yang disenaraikan dalam Kedudukan Peniaga dan tersedia untuk dilihat oleh semua pelanggan Syarikat di laman web Syarikat.
 • “Kontrak Pedagang” bermaksud kod peribadi yang unik yang mengenal pasti Pedagang dalam Perkhidmatan LAMM, yang merangkumi Tawaran Pedagang. Dengan menggunakan Kontrak Pedagang, Pelabur melabur dalam Pedagang masing-masing.
 • “Tawaran Pedagang” bermaksud tawaran kepada Pelabur yang berpotensi untuk memautkan akaun dagangan mereka ke Akaun Pedagang di bawah syarat yang ditetapkan oleh Pedagang.
 • “Komisen Pedagang” bermaksud komisen yang ditetapkan oleh Peniaga, mengikut mana penyelesaian antara Peniaga dan Pelabur serta komisen akan dikira untuk urus niaga perdagangan yang direplikasi yang menguntungkan.
 • “Tempoh Perakaunan” bermaksud tempoh masa (sejak permulaan kerjasama antara Pelabur dan Peniaga, atau sejak penyelesaian sebelumnya antara Pelabur dan Peniaga) yang mana penyelesaian dilakukan antara Investor dan Trader. Tempoh perakaunan standard adalah satu minggu.
 • “Pelaburan” bermaksud proses memaut Akaun Pelabur ke Akaun Pedagang untuk menyalin urusniaga perdagangan yang dilaksanakan oleh Pedagang ke Akaun Pelabur masing-masing.
 • “Replikasi Transaksi Dagangan”bermaksud menyalin urus niaga dagangan dari Akaun Pedagang ke akaun perdagangan masing-masing Pelabur.
 • “Nisbah Replikasi” bermaksud nisbah menyalin urus niaga dagangan dari Akaun Pedagang kepada Akaun Pelabur, yang ditetapkan oleh Pelabur semasa menyambungkan Akaun Pelaburnya ke Akaun Pedagang.
  Yuran komisen bagi urus niaga dagangan dikira berdasarkan prestasi kewangan urus niaga masing-masing selepas ia ditutup, tanpa mengira siapa yang mengawal perintah tersebut. Yuran komisyen dikenakan terhadap Akaun Pelabur melalui transaksi baki yang membawa memo: "cmsn lock for re. # Tiket pesanan pelaburan ", dan dikhaskan pada akaun pengekalan khas sehingga prosedur penyelesaian dilakukan antara Pelabur dan Pedagang.
 • “Penyelesaian” bermaksud prosedur mengagihkan komisen terakru di antara Akaun Pelabur dan Akaun Pedagang.
 • “Komisen Pengembalian kepada Pelabur” bermaksud bayaran balik separa komisen yang terakru oleh Pedagang semasa prosedur penyelesaian melalui pemindahan ke Akaun Pelabur. Pulangan komisyen kepada seorang Pelabur dilaksanakan melalui transaksi baki kepada Akaun Pelabur dengan komen seperti berikut: "cmsn kembali dari Nombor Akaun Pedagang".
 • “Ganjaran Pedagang” bermaksud sebahagian daripada komisen Pedagang terakru yang dipindahkan ke Akaun Pedagang semasa prosedur penyelesaian. Ganjaran Trader tertakluk kepada komisen syarikat yang didepositkan dalam Akaun Pedagang melalui transaksi baki dengan komen seperti berikut: "cmsn dari Nombor Akaun Pelabur".

Pengeluaran keuntungan adalah mudah dan cepat

AMARAN RISIKO

Operasi, yang boleh didapati di laman web, mungkin dianggap sebagai berisiko tinggi dan prestasi mereka mungkin nyata risiko penjanaan. Sekiranya anda membeli alat-alat dan / atau perkhidmatan kewangan yang disediakan di laman web, anda mungkin terdedah kepada kehilangan dana yang dilaburkan atau disimpan dalam akaun dagangan anda sama ada sebahagian besar atau keseluruhan. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman DOKUMEN yang UNDANG-UNDANG.

Privacy Policy

 

Anda diberi terhad, tidak eksklusif, hak dipindah milik untuk menggunakan maklumat laman web untuk tujuan peribadi dan bukan komersial dengan hanya mengambil kira perkhidmatan yang ditawarkan di sini.

Operasi perniagaan di luar Persekutuan Rusia.


The forexoptimum.com website is owned and operated by Forex Optimum Group Limited 20603 IBC 2012 (1 Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)


Forex Optimum, © 2017