Bagaimana Perkhidmatan LAMM berfungsi | Forex Optimum
 
 

Bagaimana Perkhidmatan LAMM berfungsi

Perkhidmatan LAMM mengungkapkan pelbagai faedah untuk Pelabur semasa mereka menyalin perdagangan pedagang yang berpengalaman. Kumpulan Forex Optimum menjamin kelajuan penyalinan yang tinggi, keaslian harga dagangan disalin dan melengkapkan ketelusan kewangan Perkhidmatan LAMM. Perkhidmatan LAMM melindungi kepentingan kedua Pedagang dan Pelabur dan menjamin penyelesaian yang adil.

 • Menyalin Perdagangan

  Di bawah Perkhidmatan LAMM, jumlah urus niaga Pelabur adalah berkadar dengan nisbah ekuiti Pelabur kepada ekuiti Pedagang.

  Vinv=Ratio()×(Equityinv/Equitytrader)×Vtrader

  di mana

  • Vinv – jumlah urus niaga dagangan yang direplikasi dalam Akaun Pelabur;
  • Vtrader – jumlah urus niaga dagangan dalam Akaun Pedagang;
  • Equityinv – jumlah ekuiti dalam Akaun Pelabur pada saat mereplikasi transaksi perdagangan;
  • Equitytrader – jumlah ekuiti dalam Akaun Pedagang pada saat mereplikasi transaksi perdagangan,
  • Ratio(%) – Nisbah Replikasi.

  Jumlah ekuiti Trader dan Pelabur termasuk dana, bonus dan kredit sendiri.

 • Akaun Penyimpanan

  Semasa mendaftarkan akaun, setiap Trader menetapkan ganjaran komisen, yang Pedagang mendapat berdasarkan keuntungan Pelabur yang memilih untuk menyalin strategi perdagangan Pedagang ini. Bagi setiap perdagangan yang menguntungkan tertutup dalam Akaun Pelabur, yuran komisyen dikenakan, yang kemudiannya dikhaskan pada akaun pengekalan khas:

  Comm=Profit*Fee(%)

  di mana

  • Comm – amaun yuran komisen untuk transaksi;
  • Profit – keuntungan yang dibuat pada perdagangan tertutup;
  • Fee(%) – Kadar komisen Pedagang ditetapkan mengikut Tawaran Pedagang.
 • Penyelesaian

  Selepas tempoh perakaunan telah berakhir atau kerjasama antara Pelabur dan Peniaga telah ditamatkan, akaun pengekalan diagihkan di antara mereka dengan cara bahawa Pedagang hanya dapat memperoleh apa yang perlu dibayar:

  Sekiranya semua urus niaga dagangan yang direplikasi dari Akaun Pedagang semasa tempoh perakaunan menghasilkan keuntungan bagi Akaun Pelabur:

  • Rewardtrader=Fee(%)×Profitperiod
  • Returninvestor=Summperiod-Rewardtrader

  di mana

  • Rewardtrader – ganjaran Pedagang;
  • Returninvestor – jumlah bayaran balik komisen kepada Akaun Pelabur;
  • Summperiod – jumlah semua yuran komisen terakru semasa tempoh perakaunan;
  • Profitperiod – keuntungan yang terhasil daripada pelaksanaan urus niaga dagangan yang ditiru;
  • Fee(%) – yuran komisen ditetapkan mengikut Tawaran Pedagang.

  Sekiranya semua urusniaga yang ditiru daripada Akaun Pedagang semasa tempoh perakaunan mengakibatkan kerugian bagi Akaun Pelabur:

  Returninvestor=Summperiod

 • Contoh: Ganjaran Pedagang: 10% daripada keuntungan
    Pedagang Pelabur Akaun Penyimpanan
  Nombor Transaksi Ekuiti Jumlah, lots Keuntungan/ Kerugian Ekuiti Jumlah, lots Keuntungan/ Kerugian Komisen pada keuntungan Baki Akaun
  1 $2 000,00 0,2 $300,00 $1 000,00 0,10 $150,00 $15,00 $15,00
  2 $2 300,00 0,3 -$200,00 $1 135,00 0,15 -$98,70 $0,00 $15,00
  3 $2 100,00 0,5 $400,00 $1 036,30 0,25 $197,39 $19,74 $34,74
  4 $2 500,00 0,7 $600,00 $1 213,96 0,34 $291,35 $29,13 $63,87
  5 $3 100,00 0,6 $150,00 $1 476,17 0,29 $71,43 $7,14 $71,02
  6 $3 250,00 1,0 -$300,00 $1 540,46 0,47 -$142,20 $0,00 $71,02
  7 $2 950,00 0,8 -$400,00 $1 398,26 0,38 -$189,59 $0,00 $71,02
  8 $2 550,00 0,9 $300,00 $1 208,67 0,43 $142,20 $14,22 $85,24

  Keuntungan dari semua transaksi dalam Akaun Pelabur ialah: $ 421,88

  Ganjaran Trader (10%) adalah: $ 42,19

  Bayaran balik kepada Pelabur ialah: $ 43,05

  Jumlah:

  • Ekuiti dalam Akaun Pelabur: $ 1 379,69
  • Pelabur Keuntungan: $ 379,69
  • Ganjaran Pedagang: $ 42,19
Pelabur Pedagang
Daftar Daftar
Pilih pedagang Sertai Kedudukan
Dapatkan dihubungkan dengan Pedagang Perdagangan berjaya
Buat keuntungan Dapatkan ganjaran anda

Pengeluaran keuntungan adalah mudah dan cepat

AMARAN RISIKO

Operasi, yang boleh didapati di laman web, mungkin dianggap sebagai berisiko tinggi dan prestasi mereka mungkin nyata risiko penjanaan. Sekiranya anda membeli alat-alat dan / atau perkhidmatan kewangan yang disediakan di laman web, anda mungkin terdedah kepada kehilangan dana yang dilaburkan atau disimpan dalam akaun dagangan anda sama ada sebahagian besar atau keseluruhan. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman DOKUMEN yang UNDANG-UNDANG.

Privacy Policy

 

Anda diberi terhad, tidak eksklusif, hak dipindah milik untuk menggunakan maklumat laman web untuk tujuan peribadi dan bukan komersial dengan hanya mengambil kira perkhidmatan yang ditawarkan di sini.

Operasi perniagaan di luar Persekutuan Rusia.


The forexoptimum.com website is owned and operated by Forex Optimum Group Limited 20603 IBC 2012 (1 Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)


Forex Optimum, © 2017